واردات تانکر

واردات تانکر آب کرمانشاه

استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که با بحران کمبود آب مواجه هست. این استان برای ذخیره سازی و حفظ آب از آلودگی ها و عوامل محیطی قدام به واردات تانکر و عرضه

بیشتر بخوانید
Call Now Button